9zkozlovice


  Zakládání zahrad:


 poté co budete mít připravenou projektovou            dokumentaci k nové zahradě, můžeme začít se    samotnou realizací zahrady. 

 Začínáme srovnáním a modelací terénu, úklidem  hrubých nečistot po stavbě, vykopáním pařezů a v  případě potřeby i odvodněním pozemku pomocí  drenážních hadic.


 Následně provádíme postřik proti plevelům,  vytyčování  záhonů, přeměřování případných  výškových stupňů,  kde je potřeba tam vyměníme  nebo zlepšíme strukturu  půdy (převážně u těžších  půd a v místech kde budou  kyselomilné rostliny),  Pokud si zákazník přál tak  instalujeme obrubníky ať  už kamenné, plastové,  dřevěné nebo betonové.

 Tam kde má být položen chodníček či cestička z  nášlapných kamenů připravíme dostatečné štěrkové  lůžko a tyto chodníčky vytvoříme.

 

28zkozlovice
30zkozlovice

 

 Po všech těchto hrubších pracích na zahradě, si  rozdělíme práci na dva díly: trávník a záhony


 Trávník: pokud je potřeba a dosud se  neprovedlo  tak zlepšujeme kvalitu zeminy  přidáním substrátu  se směsí písku a celý povrch  projedeme travním  zakladačem, který vše  promíchá, zeminu rozdrobí  na malé kousíčky a  nechává povrch správně  jemný. 

 Tato plocha se pořádně vyhrabe hráběmi od  kamínků, kořínků a dalších nečistot a perfektně  se dorovná. Vysejeme travní osivo dle přání  zákazníka (parkové, hřištní, golfové, luční,apod)  a zaválcujeme nebo můžeme položit travní  koberec.


 Záhony: na záhony se doporučuje položení  textilie proti prorůstání plevelů, zároveň tato  textilie brání vysušení půdy u nových rostlinek a  zlepšuje vytrhnutí plevelu nově vyrašeného. V  místech kde je svah aplikujeme kokosové rohože  proti erozi a spadu mulčovací kůry dolů.

 Rozmístíme rostliny a začínáme sázet. Téměř u  všech rostlin vyměníme půdu v jejich jamce pro  jejich lepší růst, velké rostliny upevníme kolíky  kvůli stability. 

 Nyní můžeme vše zakrýt mulčovací kůrou,  kačírkem, okrasným kamenivem nebo štěpkou.

 Zkontrolujeme zda je vše v pořádku a  předáváme  dílo.

41zkozlovice
40zkozlovice
IMG_0251z